Radostné srdce – nejlepší lék

Radostné srdce – nejlepší lék (Př 17:22 B21)

Verše o radosti od krále Šalomouna

Radostné srdce prospívá jako lék, ale ubitý duch vysušuje kosti. (Př 17:22)

Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. (Př 10:1)

Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost. (Př 10:23)

Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč. (Př 10:28)

Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji. (Př 12:20)

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. (Př 12:25)

Světlo spravedlivých radostně září, kdežto svévolníkům svítilna hasne. (Př 13:9)

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. (Př 15:13)

Syn moudrý dělá radost otci, kdežto člověk hloupý pohrdá svou matkou. (Př 15:20)

Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas! (Př 15:23)

Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje kosti. (Př 15:30)

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. (Př 17:22)

Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemnosti. (Př 21:15)

Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše. (Př 27:9)

Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci, abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí. (Př 27:11)

Kdo miluje moudrost, působí radost svému otci, ale kdo se přátelí s nevěstkami, mrhá majetek. (Př 29:3)

Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem. (Kaz 2:26)

Příspěvek byl publikován v rubrice Humor se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.