MODEL UZDRAVOVÁNÍ V PĚTI KROCÍCH

MODEL UZDRAVOVÁNÍ V PĚTI KROCÍCH

James W. Goll


1. Úvod

V této části budeme hovořit o tom „jak na to“ ve službě. Službu uzdravování jsme rozdělili do pěti částí, abychom položili určitý základ, na kterém budeme moci stavět. Bude pro vás důležité tento model studovat a používat, dokud se pro vás nestane naprosto přirozeným.

 

2. Pět kroků postupu při službě (Model uzdravování v pěti krocích)

 

Krok první: Rozhovor

 

1.       Jde o získávání informací proto, abychom se mohli modlit co nejúčinněji a s co největší moudrostí.

 

2.       Otázky na nemocného člověka:

 • Kde vás to bolí?
 • Jak dlouho trpíte touto bolestí?
 • Byl jste s touto nemocí u lékaře?
 • Co si myslíte, že tento problém způsobilo?
 • Další otázky…

 

3.       Stanovení diagnózy na dvou rovinách (zatímco nemocnému nasloucháme a sbíráme informace):

 • Přirozená rovina (empirická)

o        Informace si třiďte vzhledem k současným / minulým zkušenostem

o        To, co vidíme, známe, co jsme se naučili…

 

 • Nadpřirozená rovina (duchovní)

o        Třiďte si informace s ohledem na Ducha svatého

o        Slova poznání a moudrosti, dar rozeznání duchů

 

 • NEJEDNÁ SE o pohovor, který obvykle vede s pacientem lékař!

o        Pamatujte si, že my nejsme lékaři!

o        Nechte si říci jen takové množství informací, které vám pomůže modlit se, a ne, že vás to odradí.

 

4.       Když se nemocného ptáte na jeho stav, ať je to co nejstručnější. Nedovolte nemocnému, aby s vámi vedl dlouhý rozhovor, získejte pouze základní informace. Celý rozhovor mějte vy pod kontrolou.

 

5.       Rozhovor je ukončen tehdy, když:

 • jste si ujasnili příčinu problému (např. přirozenou, nadpřirozenou, sociální, citovou, hřích atd.)
 • Pán vám ukázal, co dělat.

 

Poznámka: Pokud jste nezjistili příčinu problému a Pán vám neukázal, co je třeba dělat – modlete se za to, aby došlo u nemocného ke změně.

Krok druhý: Rozhodnutí o diagnóze

 

1.       Během této fáze zjišťujeme, proč se dotyčná osoba nachází v dané situaci, abychom mohli jednat se skutečným problémem, a ne jen s jeho následky.

 

2.       Během tohoto vyhodnocování potíží, které nemocní lidé mají, vidíme, jestli pocházejí z přirozené nebo nadpřirozené oblasti. Podívejme se na to:

 

·        Přirozená oblast:

o        Získaná nemoc

o        Následek zranění (úrazu)

o        Hřích (deprese, odsouzení pro pocity viny, atd.)

o        Rodinné problémy (finanční, ve vztazích, atd.)

o        Citové (psychosomatické nemoci)

o        Sociální (fyzické problémy, skrývání nezdravých pocitů, neodpuštění)

 

·        Nadpřirozená oblast:

o        Démon (útlak / postižení)

o        Démonizovanost

o        Bílá / černá magie (negativní diagnóza pronesená lékařem, negativní prohlášení ze strany rodičů, okultní kletby nad jednotlivcem, atd.)

 

 

Krok třetí: Zvolení typu modlitby

 

1.       Ptejte se sami sebe: „Jakým druhem modlitby bych se měl modlit, abych tomuto člověku pomohl?“ Toto je otázka, kterou se nasměrujete na získání odpovědi či řešení.

 

2.       Odpověď přijde dvěma způsoby:

 

 • Modlitba nasměrovaná k Bohu:

 

o        Žádost(nejběžnější): Mk 7,32-35; Sk 9,36-43

Požádejte Ducha svatého, aby přišel a uzdravoval.

o        Přímluvná modlitba

1K14,14-15 – modlitba myslí a duchem

 

 • Modlitba od Boha:

 

o        Příkaz – z víry: L 4,38,39; 7,12-15; Mk 3,1-5; J 11,38-44

o        Prohlášení víry: L 13,10-13; J 4,46-50; Sk 20,7-12

 

K démonům a duchům:

Pokárat (zlomit jejich moc)

Svázat (zkrotit jejich moc)

Vyhnat (zrušit jejich přítomnost)

 

Krok čtvrtý: Vlastní modlitba

 

1.       Základní pravidla při modlitbě:

 • Postavte se před nemocného člověka.
 • Při modlitbě mějte otevřené oči a dívejte se, co se s dotyčnou osobou děje.
 • Chovejte se klidně. Nenechte vystupňovat zbytečně emoce.
 • Mluvte svým přirozeným hlasem.
 • Pamatujte na to, že vy nejste středem pozornosti. Nejste zde za účelem nějakého představení.
 • Dopřejte si chvíli času na to, že očekáváte na Pána, jak on vás povede.
 • Pozvěte Ducha svatého a pracujte spolu s ním.
 • Žehnejte všemu, co uvidíte Otce dělat.

 

2.       Modlete se, zatímco sledujete průběh a účinek:

 • teplo
 • brnění
 • třesení
 • pokoj
 • dýchání zhluboka atd.

 

3.       Zeptejte se znova, pokud je to potřeba

 • Když vidíte, že se nic neděje:

o        Někteří lidé nejsou se svým tělem ve správném souladu (životní styl).

o        Někteří lidé jsou naprogramovaní na neúspěch.

o        Někteří lidé prostě neprojevují žádné emoce.

 • Když vidíte, že se něco děje – zeptejte se, co se při nich odehrává.

 

4.       Buďte otevření pro vedení Ducha svatého a jeho dary k tomu, aby:

 • Odhaloval potřeby a problémy
 • Změnil nasměrování modliteb

 

5.       Přestaňte se modlit, když:

 • Člověk, za kterého se modlíte, poukáže na to, že je vše hotovo.
 • Duch svatý ukáže, že je vše ukončeno.
 • Již nevíte, co ještě říci.
 • Pokud jste se modlili a vypadá to, jako kdybyste nezískali žádné pozice.

 

Krok pátý: Pokyny po ukončení modliteb

 

1.       Tato část má dotyčnému člověku pomoci pokračovat a / nebo své uzdravení si udržet.

 

2.       Co může ještě následovat:

 • Osobní pokyny – nadpřirozené vedení / specifický směr

o        Jdi a už nehřeš.

o        Proveďte náhradu škody člověku, kterému jste ublížili.

o        Čtěte si určitá místa v Písmu.

o        Znovu a znovu přijměte modlitbu.

o        Bojujte proti nepříteli.

 • Doporučení:

o        Vyučování, která probíhají ve vaší církvi nebo službě (Kurzy pro nově obrácené, Základy víry, atd.).

o        Obecná pastýřská péče.

o        Knihy nebo vyučovací nahrávky, studijní příručky, atd.

o        Konference, semináře, atd.

 

3.       Nabádání navštěvovat shromáždění církve.

 

4.       Pozvání na domácí skupinku.

 

3.       Nejčastější pasti:

 

Následují časté nástrahy, kterým je třeba se vyhnout při rozvoji našich dovedností ve službě:

 

 • Necitlivost v přístupu k člověku.
 • Dávání „kázání“ nebo nátlak.
 • Když se dostanete mimo kontrolu pokud se týká vašich rukou, obličeje, hlasu atd.
 • Záměna diagnózy kvůli ignorování určitých skutečností.
 • Ztráta moci kvůli pocitu nedostatečného bezpečí.
 • Rušivé podněty okolo vás, které vás odvádějí od vašeho zacílení.
 • Duch žádostivosti nebo svůdnosti, který vás vtahuje do špatného stavu přitažlivosti k člověku, kterému sloužíte.

 

4.       Vývoj uzdravujícího modelu

 

Většina z nás předtím, než zakusí ovoce ve své službě uzdravování, projde skrze tyto kroky:

 

·        Nevěřící:

 • Nechci vědět.
 • Neznám.
 • Vím, ale zvolil jsem si nevěřit tomu.

 

·        Otevřený: Nevěříš, ale chceš věřit. Posunuješ se o krok dopředu.

 

·        Bojácný: Věříš, ale v tomto bodě nejednáš podle své víry.

 

·        Poslušný: Věříš a jednáš podle své víry, ale dosud nevidíš mnoho výsledků.

 

·        Plodný: Na této úrovni nyní věříš, jednáš a zakoušíš pozitivní výsledky. Čím více se s nemocnými modlíš, tím více úspěchů v Pánu uvidíš!

 

Kapitola z knihy: James W. Goll: The Healing Anointing (Ministry to the Nations 2000).

Vyšlo v knize: Tomáš Korčák: Studnice uzdravení – Jak čerpat z Božích zdrojů a sloužit uzdravením (Juda 2008). Podrobnější popis tohoto modelu najdete v knihách: John Wimber: Uzdravování Boží mocí (samizdat); Bill Johnson & Randy Clark: Základní průvodce službou uzdravování – Vystrojení všech křesťanů k modlitbám za nemocné (KC Příbram 2013)

Příspěvek byl publikován v rubrice Uzdravování a vysvobozování, Vyučování se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.