Mně připadl tento úkol: ustanovení tvá zachovávat

Mně připadl tento úkol: ustanovení tvá zachovávat. (Ž 119,56)

Rozjímání nad 119. žalmem pro jednotlivce i skupinky

Tomáš Korčák

 

1.      Rozvažuj, čiň a uváděj ve známost druhým Boží slovo (Ezd 7,10)

 • Proč je klíčové tvé srdce ve vztahu k Božímu slovu?
 • Čím je pro tebe Boží slovo?

Podle židovské tradice je autorem 119. žalmu Ezdráš. Z určeného oddílu si vypiš, nebo nějakým způsobem označ verše, ve kterých tento žalmista:

1. se modlí k Bohu

2. činí rozhodnutí

3. vyznává Boží pravdy

Podtrhni si, co tě oslovuje. Vlož si pak tato slova do svého srdce, do svých úst a do svého osobního vztahu s Bohem.

 

Studuj verše: 1 – 24 (Álef – Bét – Gimel)

 

2.      Boží slovo tě ochrání od hříchu (9 – 11)

 • Jak můžeš prakticky používat Boží slovo k vítězství nad hříchem ve svém životě?

Studuj verše: 25 – 48 (Dálet – Hé – Vav)

 

3.      Měj touhu po poznání cesty Božího slova a rozhodnost srdce důsledně po ní kráčet (33 – 35 / 60 + 112)

 • Kde a jak zjistíš, jaká je Boží cesta pro tvůj život?
 • Jsi rozhodnut poznanou Boží vůli pro svůj život důsledně činit?

Studuj verše: 49 – 72 (Zajin – Chet – Tet)

 

4.      Okoušej Boží milosrdenství a dobrotu skrze poznání Božího slova (64 – 68)

 • Jakým způsobem můžeš poznávat a okoušet dobrého Boha?

Studuj verše: 73 – 96 (Jod – Kaf – Lámed)

 

5.      Rozkoš a potěšení přichází skrze rozvažování Božího slova (76 – 77)

 • Uveď konkrétní příklad z tvého života, jak jsi byl potěšen Božím slovem?

Studuj verše: 97 – 120 (Mém – Nún – Sámek)

 

6.      Každý den svoji lásku k Božímu slovu projevuj časem stráveným rozvažováním Božích výroků (97 + 103 / 18)

 • Jaký máš plán a způsob studia Písma?
 • Je Boží slovo i ve tvých ústech? (Vyslovované Boží výroky se pro tebe stanou sladšími než med!)

Studuj verše: 121 – 144 (Ajin – Pé – Cáde)

 

7.      Tvé kroky budou pevné a jisté ve světle Božího slova (130 – 133 / 105)

 • Uveď konkrétní příklad ze svého života, jak Boží slovo osvítilo tvé cesty, myšlenky a postoje srdce?
 • Víš, co to znamená chodit v jistotě víry a vedení Duchem svatým?

Studuj verše: 145 – 176 (Kóf – Réš – Šín – Táv)

 

8.      Při protivenstvích a pomluvách hleď na Boží slovo (157 + 161 + 162 / 51 + 69)

 • Jak jsi doposud reagoval na protivenství (posměšky, pomluvy, potíže, tlaky…), a jak budeš reagovat nyní?
 • Žalmista hleděl na Slovo před soužením, v soužení i po vyjití ze soužení. Proto nikdy v soužení nezůstal, ale Bůh mu vždy podal na pomoc svoji ruku (173).
Příspěvek byl publikován v rubrice Vítězný život křesťana se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.