BIBLICKÝ KŘEST – nepopsatelně důležitý krok

1. JEŽÍŠŮV POSTOJ KE KŘTU A JEHO USTANOVENÍ
Mt 3,13-17  sám Ježíš se nechal pokřtít jako náš vzor
Mt 28,19  křest je část misijního povolání Ježíše
Sk 2,38: Mk 16,16:  pokání a víra jsou předpokladem pro křest
Sk 2,38.41  apoštolové uposlechli Ježíšův příkaz

Sk 8,12.36-38
Sk 9,18
Sk 10,47.48
Sk 16,15.33
Sk 19,5

2. PRO KOHO JE KŘEST DŮLEŽITÝ?
Sk 2,38  Člověk, který se obrátil k Bohu, se má nechat pokřtít.

 

Víra a poznání spasení (jistota spasení) jsou biblickými předpoklady pro křest. Ke křtu nesmí být člověk donucen – necháváme se pokřtít z radostné oddanosti a vděčné lásky k Pánu.3. CO JE SMYSLEM A ÚČELEM KŘTU?
Křest je obrazným dosvědčením toho, co vnitřně prožil právě znovuzrozený člověk.

  • pohřeb a vzkříšení spolu s Kristem (Ř 6,3-6)
  • svlečení starého života a oblečení Krista (Ga 3,27)
  • smytí svých hříchů (Sk 22,16)
  • záchrana z hříšného světa (naplnění předobrazu Noémovy záchrany),
  • odpověď dobrého svědomí Bohu, ale i náš závazek před Bohem k dobrému svědomí (1Pt 3,20.21)
  • připojení se k společenství (1K 12,13: Sk 2,41)
  • zapečetění novozákonní smlouvy s Bohem (Kol 2,11-12)

4. JAK MÁ BÝT KŘEST VYKONÁN?
Mt 3,16  řecké slovo BAPTIZEIN znamená: „ponořit“
Mt 28,19 + Sk 19,5  stane se to ve jméno trojjediného Boha, resp. ve jméno Ježíše skrze jednorázové ponoření

5. CO DĚLAJÍ VĚŘÍCÍ RODIČE SE SVÝMI DĚTMI?
Mk 10,13-16  Přinášejí je Pánu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Základy víry se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.