NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ MÉHO ŽIVOTA.

1. Není to rozhodnutí pro správného partnera v manželství, nejpříznivější bydlení, nejlepší zaměstnání nebo nejvhodnější auto, – NE! Je to rozhodnutí pro Ježíše, Syna živého Boha!

Mt 12,30 Kdo není pro Ježíše, je proti Němu!
1.J 5,12 Kdo má Ježíše, má život; kdo Ježíše nemá, ten také nemá život.

Tedy : Tvoje rozhodnutí pro Ježíše je proto tak důležité, protože má věčný význam. Toto rozhodnutí řeší otázku hříchu a viny a přináší ti odpověď na existenční životní otázky.

2. KDY UČINÍŠ TOTO TAK DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ ?
Toho dne, když se obrátíš k Ježíši a přijmeš Jej do svého života. (J 1,12)
Co znamená obrácení?
Obsahuje dva podstatné kroky:
Úplné obrácení se ve víře k Ježíši jako Pánu (Šéf!).
Úplné odvrácení se od starého, hříšného života (zřeknutí se satana).
Sk 14,15 a 1.Tes 1,9 velmi jasně ukazují, že obrácení obsahuje dva kroky: zcela se oddělit od starého a zcela se přimknout k Ježíši!3.
JAK SE STANE OBRÁCENÍ PRAKTICKY ?
Činím pokání! (řec. „METANOIA“ = proměna mysli, změna způsobu myšlení). Pokání nemá nic společného s „muset se kát“, neboť Ježíš přece nesl náš trest za naši vinu! Znamená to: myslím nyní novým způsobem.
Čtyři kroky změny způsobu myšlení, které nalézáme v Bibli:
Poznám své hříchy a vinu (J 16,8-11)
Vyznám je před Bohem – a také m.j. před lidmi (Př 28,13: Jk 5,16)
Přestanu hřešit (Lk 19,8: J 5,14: 8,11)
Začnu nenávidět hřích (vidím zkázu hříchu – Žd 12,4)
JAKOU ÚLOHU MÁ BŮH V PROCESU ZMĚNY ZPŮSOBU MYŠLENÍ ?
Ř 2,4 Je to Jeho dobrota v akci – ta vede k obrácení!
J 16,8-11 On pracuje skrze Svatého Ducha na lidských srdcích.
J 6,44 Přitahuje nás do své milosti k Ježíši.
PROSTUDUJ SI PŘÍKLAD KLASICKÉHO OBRÁCENÍ SE K BOHU!
Lk 15,11-32 Ztracený syn (mladší + starší)

Příspěvek byl publikován v rubrice Základy víry se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.