Uzdravena z epilepsie

V roce 2002 u mne byla diagnostikována epilepsie typu „petit mal“ – projevovala se tak, že jsem se někdy jakoby „zamyslela“ a přestala vnímat okolí. Sice to vždy trvalo jen pár vteřin, ale i tak to bylo nepříjemné jak pro mne, tak pro moje okolí. Okamžitě jsem se začala modlit za uzdravení, protože jsem věděla, že tohle rozhodně není Boží vůle pro mne. Zlepšení nastalo okamžitě, přestala jsem mít obtíže, ale na kontrolních EEG byla porucha stále zaznamenávána. Paní doktorka mi tehdy nasadila léky, ale i přesto žádné další zlepšení nenastalo – potíže jsem sice neměla, ale EEG bylo stále špatné.

V loňském roce jsem cítila, že potřebuji mít hlubší vztah s Bohem, být mu blíž. Znovu jsem se rozhodla Ho následovat a hledat Jeho vůli, chtěla jsem Ho víc poznávat. V březnu 2008 jsem se zúčastnila konference s pastorem Stevem Hillem v Praze. Během jeho služby jsem prožívala, jak ke mně Bůh mluví a dává mi odpovědi na otázky, které jsem měla. Během jednoho večerního shromáždění mi Duch svatý připomněl místo z 2. Mojžíšovy 15,26. Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí…. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ Věděla jsem, že to je konkrétní slovo pro mne, a ten večer jsem přijala úplné Boží uzdravení z epilepsie. Druhý den jsem se rozhodla veškeré léky vysadit. Nejenže žádné zhoršení zdravotního stavu nenastalo, a to ani ve vypjatých situacích, navíc jsem měla vnitřní svědectví, že jsem opravdu uzdravená byla. Chtěla jsem to ale mít potvrzené od lékaře, a proto jsem se po uplynutí nějakého času objednala na další vyšetření EEG. Nikomu nedoporučuji svévolně vysadit léky, já však měla hlubokou vnitřní jistotu na základě konkrétního Božího slova, že jsem již uzdravena!

Absolvovala jsem ho minulý týden – tedy skoro po 9 měsících bez léků, a záznam EEG byl naprosto čistý, bez jediné známky nějaké abnormality. Ten výsledek byl natolik přesvědčivý, že mi paní lékařka sama navrhla, že zkusíme léky vysadit (to ještě netušila, že už jsem to udělala). Moje radost byla obrovská!! Nejen z toho, že jsem uzdravená, ale hlavně z toho, že jsem znovu prožila, jak je Bůh naprosto věrný a spolehlivý, že Jeho láska k nám nikdy neselže a že na Něj můžu vložit veškerou svou důvěru!!

Eva Rybárová, Křesťanské centrum Příbram

Příspěvek byl publikován v rubrice Životní příběhy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.