Jak se zaručeně nezměnit

  1. Vyhýbejte se společným modlitebním setkáním s ostatními křesťany ze své církve nebo sboru …
  2. Vystačte si sami se sebou a děste se společenství s druhými …
  3. Vyhýbejte se pomoci a duchovnímu mentoringu …
  4. Držte se zpět se svými názory a vyhýbejte se upřímnosti …
  5. Zredukujte svůj křesťanský život na návštěvu bohoslužeb a buďte spokojeni sami se sebou …
  6. Přestaňte dávat desátky …
  7. Zapomeňte na to, co vám Bůh řekl a odložte to na později …
  8. Vyúčtujte Bohu své nasazení pro něj …
  9. Zavěste své srdce na cokoli jiného, jen ne především na Boha a jeho království …
  10. Vyhněte se všemu, co vás vyzývá ke změně a opuštění dobře známých cest …

Podle Trendletter TOS Tübingen, Weihnachten 2007
Materiály TOS jsou používány se svolením vydavatele © KS Juda Mělník