Modlitba o pokoru

Ježíši, ty, který jsi pokojný a pokorný srdcem, vyslechni mne.

Osvoboď mne, Ježíši, od žádosti, abych byl milován, abych byl obdivován, abych byl uctíván.
Osvoboď mne od žádosti, abych byl chválen, abych byl žádán o radu, abych byl uznáván.
Osvoboď mne, Ježíši, od strachu z pokoření, z opovržení, z napomínání.
Osvoboď mne od strachu z výsměchu, ze špatného ocenění, z toho, že se na mne zapomene.
A dej, Pane Ježíši, aby tvá milost vzbudila ve mne žádost, aby jiní byli dáváni do popředí a já abych byl stranou.
Dej, abych necítil hořkost, kdyby jiní byli chváleni a já ignorován.
Dej, aby tvá milost vzbudila ve mně žádost, aby jiní byli svatější než já – jen kdybych byl dost svatý pro tebe.